Friday, 31 May 2013

Croeso i’r Blog CGIC!

Gobeithio y byddwch chi’n ymweld â ni’n rheolaidd er mwyn dod i wybod am brofiad ‘Y Nash’ o sawl cyfeiriad – cewch glywed safbwynt yr aelodau,  cyfarwyddwyr artistig ac aelodau cyswllt, rheolwyr, y tîm lles a thîm gweinyddol CCIC.

Sut mae mynd ati i fynd â CCIC ‘ar daith’? Sut mae’n teimlo i fod yn aelod newydd o’r Nash yn aros am eich cwrs preswyl cyntaf? Sut caiff gwaith newydd ei baratoi; sut mae’n cael ei ymarfer a’i greu? Pwy sy’n Trydar ac yn ysgrifennu’r negeseuon Facebook?

Mynediad i Bob Man yw’r neges gan CCIC yr haf hwn – felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw mewn cysylltiad i gael gwybod amrywiol hanesion, i hel straeon ac i gael gwybod beth sy’n digwydd gefn llwyfan. Byddwch chi wedyn yn y gyfrinach pan welwch ein cyngherddau a pherfformiadau.

Ymunwch â’r Blog a’r sgwrs felly!
 

Welcome to the NYOW Blog!

We hope you’ll visit us on a regular basis to gain an insight into ‘The Nash’ experience from a variety of viewpoints – from our members, artistic directors and associates, managers, welfare team and the NYAW admin team.

What does it take to put NYAW ‘on the road’?  How does it feel to be a Nash ‘newbie’ waiting for your first residency? How is new work put together; how is it rehearsed and realised?  Who’s behind all those Tweets and Facebook messages?

It’s Access All Areas with NYAW this summer – so, to keep in touch with the latest snippets, gossip and insider-news, and be in the know when you see our concerts and performances

Be sure to join our Blog and the conversation!